Chính sách bảo mật

Dữ liệu nào đang được thu thập trong chính sách bảo mật?

Rau Má Đậu Xanh chỉ lấy những thông tin cần thiết để hoàn thành giao dịch với khách hàng trên trang web, không thu thập thêm thông tin nào khác. Chỉ khi khách hàng tạo và đăng nhập vào tài khoản của mình, thông tin cá nhân mới được lưu lại. Nhà thuốc Raumadx sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích hợp pháp và tuân thủ hoàn toàn theo luật pháp. Rau Má Đậu Xanh cam đảm không chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào với mục đích lợi nhuận. Thông tin này chỉ được sử dụng nội bộ trong Rau Má Đậu Xanh.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên lạc trực tiếp với khách hàng thông qua việc gửi thư, đơn đặt hàng hoặc thư cảm ơn khi cần thiết. Khách hàng cũng có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin về sản phẩm mới, dịch vụ, hoặc chương trình khuyến mãi. Khi khách hàng đăng kí trên trang web raumadx.com, chúng tôi thu thập các thông tin sau:

 • Tên
 • Địa chỉ giao hàng
 • Số điện thoại
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Các thông tin khác (nếu có).

Dữ liệu đang được sử dụng như thế nào?

Các thông tin được thu thập chỉ được áp dụng cho các mục đích sau:

 • Giao hàng cho các đơn đặt mua trên trang web com.
 • Thông báo về quá trình giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm.
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chia sẻ thông tin với dịch vụ chuyển phát nhanh để tiến hành giao hàng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của khách hàng để quản lý tài khoản, giao dịch tài chính và phân tích dữ liệu để cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web raumadx.com.

Chi tiết về đơn hàng của khách hàng sẽ được bảo mật và chỉ được cung cấp cho khách hàng tương ứng. Chúng tôi có thể từ chối cung cấp thông tin nếu không nhận được thông tin xác nhận chính xác từ khách hàng theo yêu cầu của Rau Má Đậu Xanh. Khách hàng có thể theo dõi đơn hàng trong tài khoản cá nhân và đảm bảo rằng thông tin của họ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc nhập sai mật khẩu của khách hàng trừ khi có lỗi từ phía chúng tôi.

Làm cách nào để xem, sửa đổi và ngăn dữ liệu của tôi bị thu thập?

Hiện tại, trang web chưa triển khai tính năng quản lý thông tin cá nhân của các thành viên. Do đó, để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ tuân thủ quy trình sau:

Khách hàng có thể để lại bình luận hoặc gửi góp ý trực tiếp từ trang web raumadx.com. Quản trị viên sẽ kiểm tra thông tin và xem xét nội dung bình luận để đảm bảo tuân thủ pháp luật và chính sách của raumadx.com.

Rau Má Đậu Xanh cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách an toàn. Ngoài những trường hợp được quy định trong chính sách này, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích thương mại. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong những trường hợp sau:

 • Khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật.
 • Khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trước pháp luật.
 • Trong các tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo đảm an toàn cá nhân của các thành viên khác trên cùng của biểu mẫu.

2 thoughts on “Chính sách bảo mật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *