Category Archives: Bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật

Dữ liệu nào đang được thu thập trong chính sách bảo mật? Rau Má Đậu Xanh chỉ lấy những thông tin cần thiết để hoàn thành giao dịch với khách hàng trên trang web, không thu thập thêm thông tin nào khác. Chỉ khi khách hàng tạo và đăng nhập vào tài khoản của mình, […]