Category Archives: Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành 1. Trường hợp được bảo hành: – Sản phẩm trong thời hạn còn bảo hành. – Lỗi về máy, pin và bị hư hỏng do các điều kiện tự nhiên, không có sự tác động của con người. – Sản phẩm được bảo hành theo quy định của nhà cung cấp. […]