Category Archives: Chính sách kiểm hàng

Chính sách kiểm hàng

Chính sách kiểm hàng

CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG Để quyền lợi của khách hàng được bảo vệ tối đa khi tham gia mua sắm trên website raumadx.com, chúng tôi có chính sách hỗ trợ khách hàng được kiểm tra, xem hàng, đồng kiểm với nhân viên giao hàng khi nhận hàng. Nghĩa là, khi bạn nhận được gói hàng […]